Зона за деца

Зоната за деца се намира в отделен детски басейн с дълбочина 30 см. и включва следните пързалки и атракциони:

Multifunctional Water House
Spiral Tube – 2 sets
Kids’Double Slides
Arc Spray
Mushrooms – 3 sets
Tortoise
Pencil Spray